Prijava korupcije putem ove platforme i Vaši podaci su potpuno zaštićeni jer se sve informacije šifruju i šalju na poseban server na bezbjednoj lokaciji. Za dodatnu zaštitu možete koristiti i TOR softver (sigurna, anonimna mreža koja štiti korisnike od potencijalnog nadgledanja internet mreže i komunikacije). Korupciju možete prijaviti i putem SMS poruka, android telefona i twittera, za koje ne garantujemo apsolutnu sigurnost podataka.
Detaljniji podaci o prijavljenom slučaju će biti objavljeni tek kada ih potvrdimo kroz prikupljene informacije od državnih institucija, dok će za sve nepotvrđene slučajeve biti naveden samo naslov prijave.

Izrada portala podržana od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i Evropske Unije.
Mišljenja i stavovi izneseni na ovom portalu ne mogu se smatrati stavovima donatora koji su podržali uspostavljanje portala.